EZR Manager Remote

Napomena:
Ukoliko je prijava neuspela proverite:

  • Da li ste pravilno uneli korisničko ime i lozinku?
  • Da li ste već registrovani kod EZR Manager-a za daljinsko upravljanje?
  • Da li je kod Vašeg grejnog sistema aktivirana Cloud funkcija*?
  • Da li su, nakon registracije ili promene lozinke, u Vašu baznu stanicu* uneti korisničko ime i lozinka?
  • Da li je Vaša bazna stanica povezana sa internetom?

*Pogledati "EZR Manager" dokumenta

Molimo Vas da se prijavite pre upotrebe daljinskog EZR Manager Remote.At the moment, maintenance work is taking place so that short-term faults can occur! We apologize for any inconvenience!

 

The website you visit uses cookies. These serve to guarantee the offer and support the analysis of user behavior. Privacy Policy