EZR Manager Remote

Napomena:
Ukoliko je prijava neuspela proverite:

  • Da li ste pravilno uneli korisničko ime i lozinku?
  • Da li ste već registrovani kod EZR Manager-a za daljinsko upravljanje?
  • Da li je kod Vašeg grejnog sistema aktivirana Cloud funkcija*?
  • Da li su, nakon registracije ili promene lozinke, u Vašu baznu stanicu* uneti korisničko ime i lozinka?
  • Da li je Vaša bazna stanica povezana sa internetom?

*Pogledati "EZR Manager" dokumenta

Molimo Vas da se prijavite pre upotrebe daljinskog EZR Manager Remote. 

The website you visit uses cookies. These serve to guarantee the offer and support the analysis of user behavior. Privacy Policy